Living With Knee Osteoarthritis


Your Go-To Guide for Treating Knee Osteoarthritis

About 1 in 2 people will develop knee osteoarthritis in their lifetime. But despite the high prevalence of the condition, there are many ways you can treat it.

Surprising Things That Can Make Knee Osteoarthritis Pain Worse

Even simple, everyday habits can increase the pain from knee osteoarthritis. Learn ways to protect your joints from further damage.

When you live with osteoarthritis — the most common type of arthritis — knee pain and stiffness can seem difficult to avoid. Your knees and other joints may feel swollen, especially after being active, and the symptoms can worsen over time. More than just “wear and tear” on your joints, osteoarthritis is a joint disease.

Some of the factors that can worsen knee osteoarthritis pain won’t come as a surprise. For example, if you’ve had a long career working at a job that requires you to stand for extended periods of time, bend a lot, or lift heavy objects, this can impact your cartilage, or the connective tissue in the joints between bones. When cartilage wears away, this causes swelling, pain, and trouble moving the knee joint. Athletes who sustained injuries, even long ago, can also be at risk for faster cartilage breakdown and osteoarthritis.

As osteoarthritis progresses, the knee and other bones may break down and develop what are called spurs, which are growths around the bone’s edges. Little pieces of bone or cartilage can also break off and float around in the knee joint, according to the Arthritis Foundation. In the later stage of osteoarthritis, the cartilage between the knee bones wears away completely, causing bone to rub against bone, which can lead to even more pain as well as joint damage.

An important part of managing osteoarthritis knee pain is working with your doctor. Talk to your doctor about your symptoms and when you feel knee pain most often, such as first thing in the morning, or during or after being physically active. You will also want to speak up if your pain is worsening. Although there are medications and surgery available for osteoarthritis, the best treatment for you may be different than that of someone else with the condition.

What’s more, controlling pain from osteoarthritis of the knee may be easier than you think. In fact, it could be a simple as taking an honest look at your daily habits, some of which may be triggering your joint pain. “People with osteoarthritis have a lot of control over behaviors that can help to reduce pain symptoms,” says Matt Garver, PhD, an exercise physiologist and an assistant professor in the department of nutrition and kinesiology at the University of Central Missouri in Warrensburg. Often a mix of different approaches is most helpful for osteoarthritis.

Is your lifestyle contributing to your osteoarthritis pain? Find out if these habits may be harming your knee joints.

Diz Osteoartriti ile Yaşamak

Diz Osteoartriti Tedavisinde Go-To Rehberiniz

Yaklaşık 2 kişiden 1'i yaşam boyu diz osteoartriti geliştirir. Ancak, durumun yüksek prevalansına rağmen, tedavi etmenin birçok yolu vardır.

Diz Osteoartrit Ağrısını Kötüleştiren Şaşırtıcı Şeyler

Basit bile olsa, günlük alışkanlıklar diz osteoartritindeki ağrıyı artırabilir. Eklemlerinizi daha fazla hasardan korumanın yollarını öğrenin.

Osteoartritle yaşadığınızda - en sık görülen artrit tipi - diz ağrısı ve sertlik kaçınılması zor görünebilir. Dizleriniz ve diğer eklemler, özellikle aktif olduktan sonra şişmiş hissedebilir ve belirtiler zamanla kötüleşebilir. Eklemlerinizdeki “aşınma ve yıpranma” den öte, osteoartrit bir eklem hastalığıdır.

Diz osteoartriti ağrısını arttırabilen faktörlerden bazıları sürpriz değildir. Örneğin, uzun süre ayakta durmanızı, çok fazla eğilmenizi veya ağır cisimleri kaldırmanızı gerektiren bir işte uzun bir kariyeriniz olmuşsa, bu kıkırdak veya kemikler arasındaki eklemlerdeki bağ dokusunu etkileyebilir. . Kıkırdak yıprandığında, bu şişlik, ağrı ve diz eklemini hareket ettirmede sorun yaratır. Uzun zaman önce bile yaralanmaya devam eden sporcular daha hızlı kıkırdak kırılması ve osteoartrit riski altında olabilirler.

Osteoartrit ilerledikçe, diz ve diğer kemikler kırılabilir ve kemiğin kenarlarında büyüyen, mahmuz denilen gelişebilir. Artrit Vakfı'na göre, küçük kemik parçaları veya kıkırdak diz ekleminde kırılabilir ve yüzebilir. Osteoartritin sonraki aşamasında, diz kemikleri arasındaki kıkırdak tamamen kaybolur ve kemiğin kemiğe sürtünmesine yol açar, bu da eklem hasarının yanı sıra daha fazla ağrıya neden olabilir.

Osteoartrit diz ağrısını yönetmenin önemli bir kısmı doktorunuzla birlikte çalışmaktır. Doktorunuzla belirtileriniz hakkında ve sabahları ilk kez veya fiziksel olarak aktif olduklarında veya sonrasında sık sık ağrı hissettiğinizde konuşun. Ağrınız kötüleşiyorsa, konuşmak isteyeceksiniz. Her ne kadar osteoartrit için uygun ilaçlar ve cerrahi olsa da, sizin için en iyi tedavi, durumu olan başka birininkinden farklı olabilir.

Dahası, diz osteoartritindeki ağrıyı kontrol etmek sandığınızdan daha kolay olabilir. Aslında, bazıları eklem ağrınızı tetiklemekte olan günlük alışkanlıklarınıza dürüst bir şekilde bakmak kadar basit olabilir. “Osteoartrit hastaları, ağrı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilecek davranışlar üzerinde çok fazla kontrole sahipler” diyor Warren Garsburg, bir egzersiz fizyoloğu olan PhD ve Warrensburg'daki Central Missouri Üniversitesi'nde beslenme ve kinoloji bölümünde yardımcı doçent. Genellikle farklı yaklaşımların bir karışımı osteoartrit için en yararlıdır.

Yaşam tarzınız osteoartrit ağrınıza katkıda bulunuyor mu? Bu alışkanlıkların diz ekleminize zarar verip vermediğini öğrenin.

Comments

Popular posts from this blog

BioLite HeadLamp 200

Geometric Ice Cubes

Penicillin: Discovery Benefits and Resistance