Vegans Have A Healthier Biomarker Profile


A recent study examined how dietary choices affect the levels of beneficial biomarkers in the body. The team was particularly interested in the impact of a plant-based diet.

Over recent years, vegetarianism and veganism have experienced a boost in popularity.

Although people might switch to a plant-based diet for a range of reasons, many choose this path for its health benefits.

For instance, there is some evidence to suggest that a diet that includes fewer animal products reduces the risk of colorectal and prostate cancers.

Also, vegetarianism appears to reduce the risk of diabetes and help control the condition for those who already have it.

There is also evidence to suggest that adopting a vegetarian diet can boost weight loss.

Why the benefits?

Scientists are steadily unpicking how plant-based diets can improve health. It is clear that there are many factors involved.

One obvious place to start is that vegetarians and vegans do not eat red meat or processed meat products, both of which experts consider to increase the risk of cancer.

As well as choosing not to eat meat, people who follow a plant-based diet also tend to consume more vegetables, fruits, and nuts. With this increase in plant matter comes a similar increase in nutrients, fiber, and other potentially beneficial compounds.

Vegetarians and vegans also typically have higher levels of compounds with anti-inflammatory and antioxidant activity, such as carotenoids and flavonoids, in their bodies. According to the team behind the new study, these chemicals protect against cell damage and chronic diseases.

Also, vegetarians are likely to have higher levels of lignans and isoflavones in their blood serum; experts believe that both of these can protect against cardiovascular disease and cancer.

Recently, a group of researchers took a detailed look at the metabolic changes that a vegetarian diet can bring. They published their findings in The Journal of Nutrition.

The scientists wanted to understand whether dietary choices made a significant difference to the levels of disease-fighting markers in blood, urine, and fat tissue. To explore, they recruited 840 participants from five dietary categories:
  • vegans, who consume no animal products
  • lacto-ovo vegetarians, who consume eggs and dairy more than once per month but consume no meat or fish
  • pesco-vegetarians, who consume fish once or more times each month but avoid meat
  • semi-vegetarians, who eat meat more than once per month but less than once each week
  • nonvegetarians, who eat meat at least once each week
Veganların Daha Sağlıklı Bir Biyobelirteç Profili Var

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada diyet seçimlerinin vücuttaki faydalı biyobelirteçlerin seviyelerini nasıl etkilediği incelenmiştir. Ekip özellikle bitki bazlı bir diyetin etkisiyle ilgileniyordu.

Son yıllarda, vejeteryanlık ve veganlık popülaritesinde bir artış yaşamıştır.

İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı bitki bazlı bir diyete geçebilse de, çoğu sağlık yararları için bu yolu seçmektedir.

Örneğin, daha az hayvansal ürün içeren bir diyetin kolorektal ve prostat kanseri riskini azalttığını öneren bazı kanıtlar vardır.

Ayrıca, vejetaryenliğin diyabet riskini azalttığı ve halihazırda sahip olanlar için durumun kontrolüne yardımcı olduğu görülmektedir.

Ayrıca vejeteryan bir diyetin benimsenmesinin kilo kaybını artırabileceğini gösteren kanıtlar da var.

Neden faydalar?

Bilim adamları, bitki bazlı diyetlerin sağlığı nasıl iyileştirebileceğini sürekli olarak ortaya koyuyor. Katılan birçok faktör olduğu açıktır.

Başlamak için bariz bir yer, vejeteryanların ve veganların, her ikisi de uzmanların kanser riskini arttırmayı düşündüğü kırmızı etleri veya işlenmiş et ürünlerini yememeleridir.

Et yememeyi tercih etmenin yanı sıra, bitki bazlı bir diyeti izleyen insanlar da daha fazla sebze, meyve ve fındık tüketme eğilimindedir. Bitki maddesindeki bu artış ile besinler, lif ve diğer potansiyel olarak faydalı bileşiklerde benzer bir artış meydana gelir.

Vejetaryenler ve veganlar ayrıca vücutlarında karotenoidler ve flavonoidler gibi antienflamatuar ve antioksidan aktiviteye sahip daha yüksek seviyelerde bileşiklere sahiptir. Yeni çalışmanın arkasındaki ekibe göre, bu kimyasallar hücre hasarına ve kronik hastalıklara karşı koruyor.

Ayrıca vejeteryanların kan serumlarında daha yüksek seviyelerde ligana ve izoflavon olması muhtemeldir; uzmanlar, her ikisinin de kalp damar hastalıklarına ve kansere karşı koruyabileceğine inanıyor.

Son zamanlarda, bir grup araştırmacı vejeteryan bir diyetin getirebileceği metabolik değişikliklere ayrıntılı olarak baktı. Bulgularını The Journal of Nutrition'da yayınladılar.

Bilim adamları, diyet seçimlerinin kan, idrar ve yağ dokusundaki hastalıklarla mücadele belirteçlerinin seviyelerinde anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığını anlamak istedi. Araştırmak için beş diyet kategorisinden 840 katılımcı topladılar:
  • hayvansal ürün tüketmeyen veganlar
  • ayda bir kereden fazla yumurta ve süt tüketen ancak et veya balık tüketmeyen lakto-ovo vejetaryenler
  • Her ay bir veya daha fazla balık tüketen ancak etten kaçınan pesco-vejetaryenler
  • ayda bir defadan fazla, haftada bir defadan az et yiyen yarı vejetaryenler
  • ve en az haftada bir kez et yiyen vejetaryenler

Comments

Popular posts from this blog

BioLite HeadLamp 200

Geometric Ice Cubes

Penicillin: Discovery Benefits and Resistance