Hearing Difficulty Might Keep Older Patients Away From Health Care Routine


A new research has revealed that hearing difficulty in old age is linked to lower involvement in health care routine.

Patients who are 65 years and above in age, with hearing difficulties, have lower involvement in their health care routine, according to a study. Poor hearing puts patients at risk for poor outcomes. For example, people with hearing loss may be unable to understand their doctor when she explains medication changes.

The study done on 13,490 adults of 65 years and above in age analysed `patient activation`, or the knowledge, skills and the confidence that enables them to actively follow their health care routine. The results of `no trouble` hearing were compared with those reporting `some trouble` hearing. The latter had 42 per cent higher risk of low `patient activation`.While some people who complained of a `lot of trouble` hearing, had a 70 per cent higher risk.

The authors of the study noted that if clinicians stay aware of the hearing troubles, their use of simple steps to enhance communication could be a positive step towards the patient`s participation in their health care. Attending to hearing loss could pay off in greater patient involvement in care and better health.

İşitme Zorluğu Yaşlı Hastaları Sağlık Bakım Rutinden Uzak Tutabilir

Yeni bir araştırma, yaşlılıkta duyma zorluğunun, sağlık hizmeti rutinine daha düşük katılımla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Bir çalışmaya göre, yaşları 65 ve üzerinde olan ve işitme güçlüğü çeken hastalar sağlık bakım rutinlerine daha az katılmaktadırlar. Kötü işitme, hastaları kötü sonuçlar için risk altına sokar. Örneğin, işitme kaybı olan insanlar ilaç değişikliklerini açıkladığında doktorlarını anlayamayabilir.

Yaşı 65 ve üstü 13.490 yetişkin üzerinde yapılan araştırmada “hasta aktivasyonu” ya da sağlık bakım rutinlerini aktif olarak takip etmelerini sağlayan bilgi, beceri ve güven analiz edildi. “Sorun değil” duruşması sonuçları, bazı sorun duyma raporları ile karşılaştırıldı. İkincisi, düşük “hasta aktivasyonu” riskinin yüzde 42 daha yüksek, bir sürü sorun duyduğundan şikayet eden bazı kişilerin yüzde 70 daha yüksek riski vardı.

Çalışmanın yazarları, eğer klinisyenler işitme sıkıntılarından haberdar olursa, iletişimi arttırmak için basit adımların kullanımlarının hastanın sağlık hizmetlerine katılımında olumlu bir adım olabileceğini belirtmiştir. İşitme kaybına katılmak, daha fazla hasta bakımı ve daha iyi sağlık müdahalesi ile sonuçlanabilir.

Comments

Popular posts from this blog

BioLite HeadLamp 200

Geometric Ice Cubes

Penicillin: Discovery Benefits and Resistance