Large Meta-Study Concludes Multivitamins Don't Improve Cardiovascular Health

new study has confirmed previous research, finding no evidence multivitamins are of any use in preventing heart attack or stroke or improving cardiovascular health.

A new meta-study, gathering data from over two million participants, has concluded that multivitamins and mineral supplements do not improve cardiovascular health or protect against heart attack and stroke. The systematic review suggests if a person is generally healthy then multivitamin/mineral dietary supplements confer no cardiovascular benefits.

Back in May a massive meta-analysis comprising 179 different clinical trials concluded that most common vitamin supplements provided no health benefits. Whereas that study broadly evaluated data across all causes of mortality, this new meta-study homed in on specific issues related to cardiovascular health.

After a broad literature search, the researchers targeted 18 specific studies to include in the meta-analysis. Over two million subjects were evaluated, with an average follow-up duration of 12 years. The results were reasonably conclusive, with no evidence found to suggest multivitamin/mineral dietary supplements reduce risk of cardiovascular disease, coronary heart disease or stroke.

"It has been exceptionally difficult to convince people, including nutritional researchers, to acknowledge that multivitamin and mineral supplements don't prevent cardiovascular diseases," says the University of Alabama at Birmingham and lead author on the study. "I hope our study findings help decrease the hype around multivitamin and mineral supplements and encourage people to use proven methods to reduce their risk of cardiovascular diseases – such as eating more fruits and vegetables, exercising and avoiding tobacco."

It's estimated that over half of all older adults in the United States use at least one vitamin or mineral dietary supplement. The global vitamin industry makes billions of dollars every year selling its wares, but a growing body of evidence suggests that in the absence of a specific medically diagnosed deficiency, most of these supplements are useless.

The latest metastudy presents a hypothesis to explain why vitamin supplements tend to not confer any general health benefits. They suggest that in the past when diets were limited there were many diseases with clear vitamin deficiency causes, but in 2018 modern diets are much more varied.

Now that diets are more varied, supplemented, and fortified, diseases of frank vitamin deficiency are rare, and the most commonly occurring diseases have a multifactorial cause. It may be unlikely for a supplement ingested once a day to confer a health benefit.

It's important to note that this research doesn't suggest that vitamin or mineral supplements are useless in clinical cases where a patient actively needs those supplements. But, for a healthy adult with no specific diagnosed deficiency, this research affirms that taking vitamin supplements unnecessarily will only result in expensive urine.

We urge people to protect their heart health by understanding their individual risk for heart disease and stroke and working with a healthcare provider to create a plan that uses proven measures to reduce risk, who points out there are a multitude of better proven methods to help maintain cardiovascular health. These include a heart-healthy diet, exercise, tobacco cessation, controlling blood pressure and unhealthy cholesterol levels, and when needed, medical treatment.

Büyük Meta-Çalışması Multivitaminlerin Kardiyovasküler Sağlığı İyileştirmediği Sonucuna Varıyor

Yeni bir çalışma önceki araştırmaları onayladı, multivitaminlerin kalp krizini veya felci engellemede veya kardiyovasküler sağlığı iyileştirmede bir faydası olmadığına dair kanıt bulamadı.

İki milyondan fazla katılımcıdan veri toplayan yeni bir meta-çalışma, multivitaminlerin ve mineral takviyelerinin kardiyovasküler sağlığı iyileştirmediği veya kalp krizine ve felce karşı koruma sağlamadığı sonucuna varmıştır. Sistematik derleme, bir insanın genel olarak sağlıklı olup olmadığını, o zaman multivitamin / mineral diyet takviyelerinin kardiyovasküler faydalar sağladığını öne sürer.

Mayıs ayında, 179 farklı klinik denemeden oluşan büyük bir meta-analiz, çoğu genel vitamin takviyesinin sağlık yararı sağlamadığı sonucuna varmıştır. Bu çalışma tüm ölüm nedenleri hakkındaki verileri geniş çapta değerlendirmiş olsa da, bu yeni meta-çalışma kardiyovasküler sağlıkla ilgili özel konulara dayanıyordu.

Geniş bir literatür taramasından sonra, araştırmacılar meta-analize dahil etmek için 18 özel çalışmayı hedeflemiştir. Ortalama 12 yıllık takip süresinde iki milyondan fazla denek değerlendirildi. Sonuçlar makul düzeyde netti, multivitamin / mineral diyet desteklerinin kardiyovasküler hastalık, koroner kalp hastalığı veya felç riskini azalttığını gösteren hiçbir kanıt bulunmadı.

Birmingham'daki Alabama Üniversitesi'nden araştırma ve yazar üzerine, "Beslenme araştırmacıları da dahil olmak üzere insanları, multivitamin ve mineral takviyelerinin kardiyovasküler hastalıkları önlemediğini kabul etmeleri konusunda ikna etmek son derece zor oldu" diyor. "Umarım çalışma bulgularımız multivitamin ve mineral takviyeleri etrafındaki yutturucuyu azaltmaya yardımcı olur ve insanları daha fazla meyve ve sebze yemek, egzersiz yapmak ve tütünden uzak durmak gibi kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için kanıtlanmış yöntemler kullanmaya teşvik eder."

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşlı yetişkinlerin yarısından fazlasının en az bir vitamin veya mineral diyet takviyesi kullandığı tahmin edilmektedir. Küresel vitamin endüstrisi her yıl mallarını satarak milyarlarca dolar kazanıyor, ancak artan kanıtlar, tıbbi olarak teşhis edilen belirli bir eksikliğin olmadığı durumlarda, bu takviyelerin çoğunun yararsız olduğunu gösteriyor.

En yeni metastudy, vitamin takviyelerinin neden genel sağlık yararları sağlamadığını açıklayan bir hipotez sunar. Geçmişte diyetlerin kısıtlı olduğu zamanlarda, vitamin eksikliği nedeni olan birçok hastalığın bulunduğunu, ancak 2018'de modern diyetlerin çok daha çeşitli olduğunu ileri sürüyorlar.

Artık diyetler daha çeşitli, takviye edilmiş ve güçlendirilmiş durumda, açıkçası vitamin eksikliği hastalıkları nadirdir ve en sık görülen hastalıkların çok faktörlü bir nedeni vardır. Günde bir kez alınan bir takviyenin sağlık yardımı alması pek mümkün olmayabilir.

Bu araştırmanın, bir hastanın aktif olarak bu takviyelere ihtiyaç duyduğu klinik durumlarda vitamin veya mineral takviyelerinin yararsız olduğunu göstermediğini belirtmek önemlidir. Ancak, belirli bir teşhis eksikliği olmayan sağlıklı bir yetişkin için, bu araştırma gereksiz yere vitamin takviyesi almanın sadece pahalı idrarla sonuçlanacağını doğrulamaktadır.

İnsanları, kalp hastalığı ve felç için bireysel risklerini anlayarak ve sağlık sağlayıcılarla birlikte çalışarak riski azaltmak için kanıtlanmış önlemleri kullanan ve korunmasına yardımcı olacak daha iyi kanıtlanmış yöntemlerin bulunduğunu belirten bir plan oluşturmak için kalp sağlığını korumalarını istiyoruz. kardiyovasküler sağlık. Bunlara kalp-sağlıklı beslenme, egzersiz, tütün bırakma, kan basıncını ve sağlıksız kolesterol seviyelerini kontrol etme ve gerektiğinde tıbbi tedaviyi içerir.

Comments

Popular posts from this blog

BioLite HeadLamp 200

Geometric Ice Cubes

Penicillin: Discovery Benefits and Resistance