Things Drinking Too Much Alcohol May Be Doing


When someone starts out drinking, he or she feels confident, happy, sociable… The effects of alcohol are undeniable. It makes it easy to forget about the negative effects: slowed reflexes, reduced coordination, warped thinking, poor judgement, impaired memory, impaired motor functions, and plenty more impairments.

These negative effects occur every single time one drinks, even a single beer. The more one drinks, the stronger these negative effects. Over time, the body becomes damaged from drinking… more damaged than you probably know.

Aside from bodily harm, alcohol use has been linked to depression, anxiety, societal withdrawal, violent behavior, an increase in unprotected sex, and increased risk of motor vehicle accidents, suicide, injury, domestic violence, and even drowning. As if that’s not enough, alcohol does unbelievable damage to the body, and not just to the brain and liver.  Virtually every part of the body is affected negatively from excessive drinking.

Let’s discover the truth about what alcohol does to the human body.

From the First Sip
When alcohol is consumed, around 33% of it gets absorbed immediately into the blood, through the stomach lining. The remaining alcohol is absorbed more slowly into the blood, through the small intestine. Once in the bloodstream, alcohol diffuses into almost every biological tissue in the body, because cell membranes are highly permeable.

When one consumes more alcohol than his or her body can handle, that person’s blood alcohol level (BAL) increases. How fast a person’s BAL raises, and the effects it has, vary greatly depending on a number of things, including weight, age, gender, body composition, general health, and the presence of other drugs or medications.

Regardless, the presence of alcohol in the blood at all will have effects on the body. A higher BAL simply means greater risk. The recommended maximum intake of alcohol is 2 drinks per day for men and 1 drink per day for women. Consuming more than this is considered problematic drinking. Five or more drinks per day for men, (four for women), is considered binge drinking.

Right from the first sip, alcohol affects the body. Starting with the brain, what follows is an explanation of the effects alcohol has on various parts of the body. Hold on tight.
Note: Alcoholism is a disease characterized by: inability to control alcohol use, a need to consume increasingly larger amounts of alcohol, and/or a constant impulse to consume alcohol. If this sounds familiar, please seek professional treatment immediately. With the right help, alcoholism is a 100% curable disease.

Liver
My oh my, how the liver takes a hit when you get drunk. Your liver is where alcohol gets metabolized if and when you drink more than one drink per hour, on average. Let’s face it – that’s extremely slow even for a casual drinker. The liver turns alcohol into something called acetaldehyde, which is toxic and can cause cancer. Anyway, let’s start at the start. Click here for more information about how alcohol ruins the liver.

Excess drinking causes the liver to accumulate fat, which can lead to fatty liver disease. A liver that has become clogged with fat cannot perform at an efficient level, which affects the rest of the body. Fatty liver disease, (extremely common), can lead to inflammation of the liver, which is known as alcoholic hepatitis, (more common than you think).

Excessive drinking, especially with alcoholic hepatitis, can also lead to cirrhosis. Cirrhosis of the liver happens when liver cells become so damaged that they cannot regenerate. Once cirrhosis has occurred, if a person does not stop drinking, they will experience liver failure which is extremely fatal. Liver cancer is a common outcome of drinking with cirrhosis.

Breasts
Alcohol consumption raises the risk for breast cancer. Research suggests that even so much as one drink a day may increase of person’s risk for breast cancer. Estrogen levels are raised when alcohol is consumed, and an increased estrogen level is a risk factor for developing breast cancer.

According to non-profit website Breastcancer.org, “Research consistently shows that drinking alcohol beverages… can increase levels of estrogen and other hormones associated with hormone-receptor-positive breast cancer.” It only three drinks a week for a woman to have a 15% higher risk.

Stomach
Alcohol does two bad things to your stomach. One is that it makes the stomach produce more acid than usual, which can cause gastritis, and two is that alcohol creates irritation and inflammation in the stomach lining, which can lead to ulcers and bleeding of the stomach. If and when the stomach lining becomes torn, it can lead to anemia.

Pancreas
Excessive alcohol use is a common cause of pancreatitis, or inflammation of the pancreas, and it is major risk factor for pancreatic cancer. Heavy drinking also impairs the pancreas’ ability to produce insulin, which can lead to diabetes.

Heart
Heavy drinking can be very hard on the heart. It causes cardiomyopathy, which is the stretching and drooping of heart muscle. It causes myocarditis, which is inflammation of the heart muscle, and it also causes arrhythmia, which is irregular heartbeat.
When alcohol is consumed, it raises blood pressure and blood lipids. This increases the risk of heart attack, hypertension, raised cholesterol and stroke.

Bones
Excessive drinking can accelerate the rate of bone deterioration and increase the risk for bone fracture and osteoporosis. Calcium is necessary from strong, dense bones and when alcohol is consumed it acts as a diuretic and flushes calcium from the bones making them weaker and more susceptible to fracture.

Central Nervous System
Alcohol affects the central nervous system, causing many short-term effects like slurred speech, blurred vision, weakened muscles, decreased reaction time and impaired memory. When alcohol is consumed excessively, it can cause cell damage in the central nervous system, creating a condition known as neuropathy. Neuropathy causes alternating feelings of weakness, burning, pain and numbness in the feet and hands.

Colon
Alcohol consumption, whether excessive or long-term or both, causes what are known as adenomas in the colon. These are tiny and benign tumors, and are harmless at this stage. However, adenomas can develop into polyps, which are larger and can be pre-cancerous.
In Conclusion

Alcohol is not friendly to the body. While your mind may find its effects fun, your body does not. Hangovers are still not completely understood by science, which cannot be good. Blackouts are extremely common, and are actually bouts of amnesia. Alcohol poisoning is rampant, and more than ten types of cancer can be caused by excessive drinking.

Çok Fazla Alkol İçmenin Yaptığı Şeyler

Birisi içme başladığında, o, kendini mutlu, sosyallenebilir hissediyor... Alkolün etkileri yadsınamaz. Bu olumsuz etkileri hakkında unutmak kolaylaştırır: yavaşladı refleksleri, azaltılmış koordinasyon, çarpık düşünme, yoksul yargı, hafıza bozukluğu, özürlü motor fonksiyonları, ve çok daha fazla bozukluk.

Bu olumsuz etkiler her seferinde bir içki, hatta tek bir bira oluşur. Daha bir içki, daha güçlü bu olumsuz etkileri. Zamanla, vücut içme zarar görür... Muhtemelen bildiğiniz daha zarar.

Vücut zarar dışında, alkol kullanımı depresyon, anksiyete, toplumsal çekilme, şiddet davranışı, korunmasız seks bir artış, ve motor araç kazaları, intihar, yaralanma, Aile içi şiddet ve hatta boğulma riski ile bağlantılı olmuştur. Bu yeterli değil gibi, alkol vücuda inanılmaz zarar verir, ve sadece beyin ve karaciğer değil.  Vücudun neredeyse her parçası aşırı içme olumsuz etkilenir.

Alkol insan vücuduna ne yapar hakkında gerçeği keşfedelim.

İlk Yudum
Alkol tüketildiğinde, yaklaşık 33% mide astar yoluyla, hemen kana absorbe olur. Kalan alkol kan içine daha yavaş emilir, ince bağırsak aracılığıyla. Kan dolaşımında, vücutta neredeyse her biyolojik doku içine alkol yayılır, çünkü hücre zarları son derece geçirgen.

Ne zaman biri onun vücut işleyebilir daha fazla alkol tüketir, bu kişinin kan alkol seviyesi (BAL) artar. Ne kadar hızlı bir kişinin BAL yükseltir ve etkileri, büyük ölçüde ağırlık, yaş, cinsiyet, vücut kompozisyon, genel sağlık ve diğer ilaçların veya ilaçların varlığı dahil olmak üzere, bir dizi şeye bağlı olarak değişir.

Ne olursa olsun, kanda alkol varlığı vücut üzerinde etkileri olacaktır. Daha yüksek bir BAL sadece daha fazla risk anlamına gelir. Önerilen maksimum alkol alımı erkekler için günde 2 içki ve kadınlar için günde 1 içki. Bundan daha fazla tüketen sorunlu içme olarak kabul edilir. Erkekler için günde beş veya daha fazla içki, (kadınlar için dört), içki içme olarak kabul edilir.

İlk yudumdan sağ, alkol vücudu etkiler. Beyin ile başlayarak, ne aşağıdaki etkileri alkol vücudun çeşitli bölgelerinde vardır bir açıklama. Sıkı tutun.
Not: alkolizm ile karakterize bir hastalıktır: alkol kullanımını kontrol etmek için yetersizlik, alkol giderek daha büyük miktarlarda tüketmek için bir ihtiyaç, ve/veya alkol tüketmek için sabit bir dürtü. Bu tanıdık geliyor, lütfen hemen profesyonel tedavi isteyin. Doğru yardım ile, alkolizm% 100 tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Karaciğer
Aman Tanrım, sarhoş olunca karaciğerin nasıl darbe altığını. Karaciğerin nerede alkol metabolize olur ve ne zaman saat başına birden fazla içki içtiğinizde, ortalama. Hadi yüz-bu son derece rahat bir içici için bile yavaş 's. Karaciğer asetaldehit denilen bir şey içine alkol döner, hangi toksik ve kansere neden olabilir. Neyse, en başından başlayalım. Alkolün karaciğer kalıntıları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Aşırı içme karaciğer yağ birikmesine neden olur, hangi yağ karaciğer hastalığına yol açabilir. Yağ ile tıkanmış hale gelmiştir bir karaciğer vücudun geri kalanı etkileyen etkili bir düzeyde, gerçekleştiremezsiniz. Yağlı karaciğer hastalığı, (son derece yaygın), karaciğer iltihabı neden olabilir, hangi alkollü hepatit olarak bilinen, (daha fazla düşündüğünüz daha yaygın).

Aşırı içme, özellikle alkollü Hepatit ile, siroz da yol açabilir. Karaciğerin sirozu, karaciğer hücrelerinin yeniden üretilemez şekilde zarar görmesi durumunda olur. Bir kez siroz meydana geldi, bir kişi içme durdurmak değilse, onlar son derece ölümcül olan karaciğer yetmezliği yaşayacaksınız. Karaciğer kanseri siroz ile içme ortak bir sonucudur.

Göğüs
Alkol tüketimi meme kanseri riskini yükseltir. Araştırma, bir gün bir içki bile insan meme kanseri için risk artabilir olduğunu düşündürmektedir. Östrojen seviyeleri alkol tüketildiğinde ortaya çıkar ve artan bir östrojen seviyesi meme kanseri geliştirmek için bir risk faktörüdür.

Kar amacı gütmeyen web sitesine göre Breastcancer.org, "araştırma sürekli alkol içecekler içme gösterir... östrojen ve hormon reseptör-pozitif meme kanseri ile ilişkili diğer hormonlar düzeylerini artırabilir. " Bir kadın için haftada sadece üç içki,% 15 daha yüksek riskli.

Mide
Alkol karnına iki kötü şey yapar. Bir mide gastrit neden olabilir normalden daha fazla asit üretmek olduğunu, ve iki alkol mide astarında tahriş ve inflamasyon oluşturur olduğunu, hangi ülser ve mide kanama yol açabilir. Eğer ve ne zaman mide astar yırtık olur, anemi yol açabilir.

Pankreas
Aşırı alkol kullanımı pankreatit ortak bir nedenidir, veya pankreas iltihabı, ve pankreas kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Ağır içme da pankreas ' yeteneği insülin üretmek için zarar, hangi diyabet yol açabilir.

Kalp
Ağır içme kalbi çok zor olabilir. Bu kalp kası germe ve sarkık olan kardiyomiyopati, neden olur. Bu miyokarditis neden, kalp kası iltihabı olan, ve aynı zamanda aritmi neden, hangi düzensiz kalp atışı olduğunu.

Alkol tüketildiğinde, kan basıncı ve kan lipidleri yükseltir. Bu kalp krizi riskini artırır, hipertansiyon, kolesterol ve inme kaldırdı.

Kemik
Aşırı içme, kemik bozulması oranını hızlandırabilir ve kemik kırığı ve osteoporoz riskini artırabilir. Kalsiyum güçlü, yoğun kemiklerden gereklidir ve alkol tüketildiğinde, idrar söktürücü olarak hareket eder ve kemikleri daha zayıf ve kırığa karşı daha duyarlı hale getirmek için kalsiyum temizler.

Merkezi Sinir Sistemi
Alkol, merkezi sinir sistemini etkiler, Slurred konuşma gibi birçok kısa vadeli etkilere neden, bulanık görme, zayıflamış kaslar, reaksiyon süresi azalmış ve bellek bozulmuş. Alkol aşırı oranda tüketildiğinde, merkezi sinir sistemindeki hücre hasarına neden olabilir, nöropati olarak bilinen bir koşul yaratabilir. Nöropati, ayak ve ellerde zayıf, yanma, ağrı ve uyuşukluk duyguları alternatif neden olur.

Kolon
Alkol tüketimi, aşırı veya uzun süreli veya her ikisi de, kolon adenomları olarak bilinen neden olur. Bunlar küçük ve benign tümörlerdir ve bu aşamada zararsız. Ancak, adenomlar daha büyük ve önceden kanserli olabilir polipler içine gelişebilir.
Sonuç olarak

Alkol vücuda dost canlısı değildir. Zihniniz efektleri eğlenceli bulabilir iken, vücudunuzun yok. Hangovers hala tamamen bilim tarafından anlaşılabilir değil, iyi olamaz. Kesintiler son derece yaygındır, ve aslında hafızasını kaybetmiş. Alkol zehirlenmesi çok yaygın ve on çeşit kanser aşırı içme nedeniyle olabilir.

Comments

Popular posts from this blog

BioLite HeadLamp 200

Geometric Ice Cubes

Penicillin: Discovery Benefits and Resistance