Everything You Need To Know About Malaria


Malaria: causes, symptoms and treatment
Malaria is a potentially fatal tropical disease that is caused by a parasite known as Plasmodium.

Malaria is a disease spread by mosquitoes. It's important to protect yourself from malaria as a single mosquito bite is all it takes to become infected.

What malaria is, what the symptoms are and how to treat it:

What is malaria?
Malaria is a potentially fatal tropical disease that's caused by a parasite known as Plasmodium. It's spread through the bite of an infected female mosquito. The infected person may have feverish attacks, influenza-like symptoms, tiredness, diarrhoea or a whole range of other symptoms. Malaria should always be suspected if these symptoms occur within the first year of return from an infected area; a test should be carried out to exclude the possibility of malaria as soon as possible.

Malaria is one of the leading causes of disease and death in the world. It is estimated that there are around 200 million new cases every year, with over 500,000 deaths worldwide (91 per cent in Africa).

Malaria occurs extensively in tropical and subtropical regions. In recent years, about 1,500 people have returned to Britain with malaria that they have contracted abroad - and, of these, an average of 12 die. For this reason it's important to prevent malaria in those travelling to and from the tropics.

What causes malaria?
The malaria parasite, Plasmodium, is a small, single-cell organism (protozoan), which lives as a parasite in man and a specific species of mosquito (Anopheles).

There are four key types of malaria parasite that affect humans: Plasmodium falciparum is the cause of fatal malaria, while Plasmodium vivax, Plasmodium ovale and Plasmodium malariae cause more benign types of malaria. There are several stages in the life cycle of the parasite, and by and large these are the same for all four types.

How do you catch malaria?
Malaria is caused on by the female Anopheles mosquito biting a person who has malaria parasites in their blood then passing these on when she takes her next feed on another person. The parasites develop in the intestine and salivary glands of the mosquito and can be passed on to other people the next time the mosquito bites.

In man, the parasite travels to the liver via the blood and then out into the bloodstream again, where it invades the red blood corpuscles (the cells which carry oxygen in the blood). Malaria can also be passed on by blood transfusions and the use of infected needles.

What are the symptoms of malaria?
The attack may be what is called uncomplicated or severe. Classic symptoms would be:
• Fever and shivering. The attack begins with fever, with the temperature rising as high as 40ºC and falling again over a period of several hours
• Poor general condition, feeling unwell and having headaches like influenza
• Diarrhoea, nausea and vomiting often occur as well.

While malaria can seem just like a mild flu, tiredness may be the only initial symptom or to make diagnosis even more difficult just simple diarrhoea. If a case shifts to severe malaria, the classic symptoms above would be expected with increased drowsiness, leading to coma and associated failure of all the major organ systems.

How is malaria diagnosed?
The symptoms of malaria are similar to those of many other diseases and infections that can cause fever or upset the stomach. Therefore you should always tell your doctor if you have been abroad, especially if you've been to the tropics in the last 12 months.

You should always tell your doctor if you have been abroad, especially if you've been to the tropics
The gold standard actual diagnosis is made by detecting the parasite in the blood. This is done using a special product mixed with one to two drops of the patient's blood and spreading it on a microscope slide. This is then stained and examined carefully under a microscope.

But many laboratories overseas now use rapid antibody based screening tests. These can give results in 15 minutes.The examination may have to be repeated if the fever has only just begun or preventive medication is to some extent keeping the numbers of the malaria parasite low.

Malaria treatment
The treatment of malaria normally calls for admission to hospital because it may be falciparum malaria that can have a fatal outcome in only a few days or hours. Outpatient treatment or, worse still, self-treatment of malaria is something only to be undertaken when no qualified medical help is available, ie if you develop malaria in a remote area.

The same antimalarial agents may be used to treat malaria as to prevent it. But if you have caught malaria in spite of using the correct preventive medication, a different product should be used to combat the possibility of resistant parasites. There are promising results from two separate malaria vaccine trials but it may be several years before these are commercially available.

Sıtma Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Sıtma: nedenleri, belirtileri ve tedavisi
Sıtma, Plasmodium olarak bilinen bir parazitin neden olduğu ölümcül bir tropikal hastalıktır.

Sıtma sivrisinekler tarafından yayılan bir hastalıktır. Tek bir sivrisinek ısırığı, bulaştırmak için gereken tek şey olduğundan, sıtmadan kendinizi korumak önemlidir.

Sıtma nedir, belirtiler nelerdir ve nasıl tedavi edilir:

Sıtma nedir?
Sıtma, Plasmodium olarak bilinen bir parazitin neden olduğu ölümcül bir tropik hastalıktır. Virüs bulaşmış bir sivrisinek ısırığına yayılır. Enfekte olan kişi ateşli ataklar, grip benzeri semptomlar, yorgunluk, ishal veya bir dizi başka semptom olabilir. Bu semptomların, enfekte bir bölgeden dönüşün ilk yılında meydana gelmesi durumunda sıtma her zaman şüphelenmelidir; sıtma olasılığını en kısa sürede dışlamak için bir test yapılmalıdır.

Sıtma, dünyanın önde gelen hastalık ve ölüm nedenlerinden biridir. Her yıl yaklaşık 200 milyon yeni vaka olduğu tahmin edilmektedir, dünya genelinde 500.000'den fazla ölüm (Afrika'da% 91).

Sıtma, tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görülür. Son yıllarda, yaklaşık 1.500 kişi yurtdışında sözleşmeli oldukları sıtma ile İngiltere'ye geri döndü - ve bunlardan ortalama 12 kişi öldü. Bu nedenle tropik bölgelere seyahat edenlerde sıtmayı önlemek önemlidir.

Sıtmaya ne sebep olur?
Sıtma paraziti, Plasmodium, insanda ve belirli bir sivrisinek türünde (Anopheles) parazit olarak yaşayan küçük, tek hücreli bir organizmadır (protozoan).

İnsanları etkileyen dört anahtar sıtma paraziti vardır: Plasmodium falciparum ölümcül sıtmaya neden olurken, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale ve Plasmodium sıtması daha iyi huylu sıtmaya neden olur. Parazitin yaşam döngüsünde birkaç aşama vardır ve bunlar genel olarak dört tür için aynıdır.

Sıtmayı nasıl yakalarsınız?
Sıtma, kanında sıtma parazitleri olan bir kişiyi ısırıp sonra başka bir kişi için bir sonraki beslemesini aldığında bunları geçmesi nedeniyle, kadın Anopheles sivrisineklerinden kaynaklanır. Parazitler, sivrisineklerin bağırsak ve tükürük bezlerinde gelişir ve bir sonraki sivrisinek ısırdığında diğer insanlara geçebilir.

İnsanlarda, parazit karaciğere kan yoluyla ve sonra tekrar kan dolaşımına girer, burada kırmızı kan hücrelerini (kanda oksijen taşıyan hücreler) istila eder. Sıtma, kan nakli ve enfekte iğnelerin kullanımı ile de geçebilir.

Sıtmanın belirtileri nelerdir?
Saldırı komplike olmayan veya şiddetli olarak adlandırılabilir. Klasik belirtiler şöyle olurdu:
• Ateş ve titreme. Saldırı ateşle başlar, sıcaklık 40ºC'ye kadar yükselir ve birkaç saat içinde tekrar düşer
• Kötü genel durum, rahatsızlık hissi ve grip gibi baş ağrıları olması
• İshal, bulantı ve kusma da sıklıkla görülür.

Sıtma hafif bir grip gibi görünse de, yorgunluk tek başlangıç ​​semptomu olabilir veya teşhisi daha da basit hale getirmek için basit ishal olabilir. Bir vaka şiddetli sıtmaya geçerse, yukarıdaki klasik semptomların artmış uyuşuklukta olması beklenir, bu da komaya ve tüm ana organ sistemlerinin ilişkili başarısızlığına yol açar.

Sıtma nasıl teşhis edilir?
Sıtmanın semptomları, ateşe neden olabilen veya mideyi rahatsız edebilen diğer birçok hastalığa ve enfeksiyona benzer. Bu nedenle, yurt dışında olup olmadığınızı, özellikle de son 12 ayda tropik bölgedeyseniz, doktorunuza her zaman söylemelisiniz.

Yurtdışındaysanız, özellikle de tropik bölgelerdeysanız, doktorunuza her zaman söylemelisiniz.
Altın standart gerçek tanı, kandaki parazit tespit edilerek konulur. Bu, hastanın kanının bir ila iki damlası ile karıştırılan ve mikroskop lamı üzerine yayılan özel bir ürün kullanılarak yapılır. Bu daha sonra lekelenir ve mikroskop altında dikkatlice incelenir.

Ancak yurtdışındaki birçok laboratuvarda artık hızlı antikor bazlı tarama testleri kullanılmaktadır. Bunlar 15 dakika içinde sonuç verebilir. Ateş yeni başlamışsa veya önleyici ilaç sıtma parazitinin sayısını düşük tutuyorsa inceleme tekrarlanmalıdır.

Sıtma tedavisi
Sıtmanın tedavisi normalde hastaneye kabul edilmesini gerektirir, çünkü sadece birkaç gün veya saat içinde ölümcül sonuçlanabilecek falciparum sıtma olabilir. Ayakta tedavi veya daha da kötüsü, sıtmanın kendi kendine tedavisi, yalnızca nitelikli bir tıbbi yardım bulunmadığında, yani uzak bir alanda sıtma geliştirirseniz, yapılması gereken bir şeydir.

Aynı antimalaral ajanlar, sıtmayı önlemek için olduğu gibi tedavi etmek için kullanılabilir. Ancak, doğru önleyici ilacı kullanırken sıtmaya yakalandıysanız, dirençli parazitlerin olasılığı ile mücadele etmek için farklı bir ürün kullanılmalıdır. İki ayrı sıtma aşısı denemesinin ümit verici sonuçları var, ancak bunların piyasada bulunmasından birkaç yıl önce olabilir.

Comments

Popular posts from this blog

BioLite HeadLamp 200

Geometric Ice Cubes

Penicillin: Discovery Benefits and Resistance