The Chemicals In Sunscreen Seep Into Your Vein After Just One Day

A recent study found that certain sunscreen chemicals exceeded the recommended threshold.

The chemicals in sunscreen don't just sit on top of the skin, they absorb in the bloodstream, according to new research.

A study published found that several active ingredients in different sunscreens enter the bloodstream at levels that far exceed the recommended threshold without a government safety inspection.

“However, sunscreens have not been subjected to standard drug safety testing, and clinicians and consumers lack data on systemic drug levels despite decades of widespread use," the study.

The 24 participants in the study were instructed to apply one of four different kinds of sunscreen spray, lotion or cream four times per day for four days on all areas that wouldn’t be covered by a swimsuit.

Soak up the sun this summer, just remember to bring your SPF smarts!

Researchers then measured the concentration of four different active ingredients in the participants’ blood: avobenzone, oxybenzone, octocrylene and ecamsule. If the absorption exceeds 0.5 ng/mL, it is recommended “nonclinical toxicology assessment including systemic carcinogenicity and additional developmental and reproductive studies.”

For all ingredients, the levels of all chemicals far exceeded that limit on the first day of the study. Three of the ingredients remained in the bloodstream for seven days. For oxybenzone, which has been found along with other sunscreen ingredients in breast milk, plasma concentrations reached the threshold within two hours after a single application and exceeded 20 ng/mL on day 7 of the study.

Oxybenzone is also believed by scientists to be toxic to coral reefs.

Previously included those chemicals on a list of ingredients that need to be researched further before they can be considered generally safe and effective. However, study authors note the results don’t mean that people should stop using sunscreen.

Güneş Koruyucudaki Kimyasallar Bir Gün Sonra Damarınıza Giriyor

Yeni bir çalışma, bazı güneş koruyucu kimyasalların önerilen eşiği aştığını buldu.

Güneş koruyucudaki kimyasallar sadece derinin üstüne oturmakla kalmıyor, yeni araştırmaya göre kan dolaşımını emiyorlar.

Yayımlanan bir çalışma, farklı güneş kremlerindeki birçok aktif maddenin, devlet güvenlik incelemesi olmadan önerilen eşiği aşan seviyelerde kan dolaşımına girdiğini buldu.

“Bununla birlikte, güneşten koruyucular standart ilaç güvenliği testlerine tabi tutulmamıştır ve klinisyenler ve tüketiciler, onlarca yıllık yaygın kullanıma rağmen sistemik ilaç düzeyleri konusunda veri eksikliği yaşamaktadır”.

Çalışmadaki 24 katılımcıya, dört gün boyunca bir mayo ile kaplanmayan tüm alanlara dört gün boyunca günde dört kez güneş koruyucu sprey, losyon veya krem ​​sürmesi talimatı verildi.

Bu yaz güneşi içinize çekin, sadece SPF akıllılarını getirmeyi unutma!

Araştırmacılar daha sonra katılımcıların kanındaki dört farklı aktif bileşenin konsantrasyonunu ölçtüler: avobenzone, oxybenzone, octocrylene ve ecamsule. Emilim 0,5 ng / mL'yi aşarsa, “sistemik kanserojenite ve ek gelişimsel ve üreme çalışmaları dahil olmak üzere klinik olmayan toksikoloji değerlendirmesi” önerilir.

Tüm içerikler için, çalışmanın ilk gününde tüm kimyasalların seviyeleri bu sınırı aştı. Bileşenlerin üçü kan dolaşımında yedi gün kaldı. Anne sütündeki diğer güneşten koruyucu bileşenlerle birlikte bulunan oksibenzon için, plazma konsantrasyonları, tek bir uygulamadan iki saat sonra eşiğe ulaştı ve çalışmanın 7. gününde 20 ng / mL'yi aştı.

Oksibenzonun bilim adamları tarafından mercan resiflerine toksik olduğuna inanılmaktadır.

Daha önce bu kimyasalları, genellikle güvenli ve etkili olarak kabul edilmeden önce araştırılması gereken bir içerikler listesine dahil ediyorlardı. Ancak, çalışma yazarları, sonuçların, insanların güneş kremi kullanmayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtti.

Comments

Popular posts from this blog

BioLite HeadLamp 200

Geometric Ice Cubes

Penicillin: Discovery Benefits and Resistance