Pınar Light Yogurt

Design: B12 Creative Branding
Location: Turkey
Project Type: Produced
Client: Pınar
Product Launch Location: Global
Packaging Contents: Yogurt
Packaging Substrate / Materials: Plastic

Subsequent to our “Pınar Natural Yogurt” designs, “Pınar Light Yogurt” package designs have been structured with the new codes in brand architecture. While “Light Yogurt with only 0.1% fat content” is being embellished in pastel tones, the emphasis of being an additive-free and low-fat yoghurt and the distinctive typography of the word “Light” reinforce the highlight on the natural and dynamic style of the product. The Pınar Light Yogurt package designs, which are offered in packages of 600grams and 150grams, have taken their place on the shelves.

Pınar Light Yogurt

Tasarım: B12 Yaratıcı Marka
Yer: Türkiye
Proje Türü: Üretildi
Müşteri: Pınar
Ürün Lansman Yeri: Global
Ambalaj İçeriği: Yoğurt
Ambalaj Substratı / Malzemeler: Plastik

"Pınar Doğal Yoğurt" tasarımlarımızın ardından "Pınar Light Yoğurt" paket tasarımları marka mimarisinde yeni kodlarla yapılandırıldı. Pastel tonlarda "Sadece %0,1 yağ içeriğiolan Light Yoğurt" süslenirken, katkı maddesi içermeyen ve az yağlı yoğurt olmanın vurgusu ve "Işık" kelimesinin ayırt edici tipografisi ürünün doğal ve dinamik stilinde vurguyu pekiştiriyor. 600gram ve 150gramlık paketler halinde sunulan Pınar Light Yoğurt paketi tasarımları raflarda yerini aldı.

Comments

Popular posts from this blog

BioLite HeadLamp 200

Geometric Ice Cubes

Penicillin: Discovery Benefits and Resistance