Posts

Showing posts from September, 2019

Graphene Clothing Thwarts Mosquitoes

Image
Graphene clothing that disguises the wearer’s chemicals could offer a chemical-free way to keep mosquitoes at bay. The graphene oxide material tested in two ways. Formed into dry, layered films, the material prevents the mosquitos from sensing the chemicals that alert them to potential victims while also physically blocking their access to the skin. With more research, the material could find its way into clothing or gloves for use in high-risk, mosquito-borne illness areas. Grafen Giyim Sivrisinekleri Engeller Kullanıcının kimyasallarını gizleyen grafen giysiler sivrisinekleri uzak tutmak için kimyasal içermeyen bir yol sunabilir. Grafen oksit materyali iki şekilde test edildi. Kuru, katmanlı filmlere dönüşen malzeme, sivrisineklerin potansiyel kurbanlara karşı onları uyaran kimyasalları algılamasını önlerken aynı zamanda deriye erişimlerini fiziksel olarak engelliyor. Daha fazla araştırma ile, malzeme yüksek riskli, sivrisinek kaynaklı hastalık alanlarında kullanılmak üzere